Werkdruk en werkgeluk, gaat dat samen of niet?

Van zelfinzicht naar werkgeluk | Analyse

19 December 2017   

Werkdruk en werkgeluk: volgens velen een onmogelijke combinatie. Niet volgens Philip Verzellenberg. Hij betoogt dat een bepaalde mate van werkdruk juist kan bijdragen aan je werkgeluk. Een belangrijke factor voor werkgeluk is namelijk flow. En in flow kom je alleen als je wordt uitgedaagd, oftewel positieve werkdruk ervaart.

In flow door de 'juiste' hoeveelheid uitdaging en vaardigheid

Je hebt het vast wel eens ervaren - op het werk of tijdens het uitoefenen van je hobby: je gaat zo volledig op in waar je mee bezig bent dat je alles om je heen vergeet. Je bent gefocust, geïnspireerd, zet de mooiste resultaten neer en hoeft daar nauwelijks moeite voor te doen– het is alsof het allemaal vanzelf gaat. Je bent 'in flow'.

Flow is een concept van de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Om duidelijk te maken hoe je je kunt voelen (in welke mentale toestand je je kunt bevinden) als je een taak uitvoert, gebruikt hij de twee wegingsfactoren 'uitdaging' en 'vaardigheid'. Is de uitdaging groot en je 'vaardigheidsniveau' laag, dan ervaar je veel angst en stress. Maar is er weinig uitdaging en werk je onder je niveau, dan slaat de verveling toe.

Zonder werkdruk geen flow

'In flow' kom je als je weet dat je hebt what it takes om een taak tot een goed einde te brengen en tegelijkertijd een gezonde dosis spanning ervaart. Zonder (positieve) werkdruk dus geen flow: een belangrijke factor voor werkgeluk. Niet alleen vanwege dat gevoel 'lekker bezig te zijn', maar ook omdat wie in flow is goed presteert. Wat overigens niet wil zeggen dat je continu in flow kunt zijn. Deze staat van opperste concentratie vergt veel energie.

Ook een team kan in flow zijn

Flow is niet alleen voorbehouden aan het individu. Ook een team kan in flow zijn. Neem onze 'Oranje Leeuwinnen' tijdens het laatste EK voetbal. De uitdaging (werkdruk) is duidelijk: dit is het moment om te shinen. Dat de vrouwen hierin slagen, komt natuurlijk in de eerste plaats omdat ze keihard hebben geoefend, oftewel hun vaardigheidsniveau op het vereiste peil hebben gebracht. Maar er is meer: de 11 weten waar ze naartoe willen, weten precies wat ze moeten doen om daar te komen en houden – met het oog daarop – elkaar goed in de gaten. Vertalen we dit naar de werkvloer, dan kun je zeggen dat een team het volgende nodig heeft om in flow te kunnen komen.

Wat een team nodig heeft om in flow te komen


De teamleden:
  • Hebben een helder gezamenlijk doel (gevraagd naar het teamdoel vertellen ze ieder hetzelfde verhaal en ze handelen hier ook naar);
  • Zijn van elkaar afhankelijk en weten elkaar te vinden als ze elkaar nodig hebben;
  • Weten van zichzelf wat ze nodig hebben om lekker te kunnen werken / in flow te kunnen komen (zelfinzicht!) en zijn daar duidelijk over;
  • Communiceren goed en accepteren/houden rekening met elkaar. Daarbij ligt het voor de hand dat het voor een kleiner team makkelijker is om in flow te komen dan voor een groter team.

Voorkomen dat werkdruk je werkgeluk in de weg zit

Werkdruk kan je werkgeluk ook behoorlijk in de weg zitten. Dit kun je voorkomen door te investeren in persoonlijke hulp- en energiebronnen. Hoe? Lees het complete artikel van Philip Verzellenberg in ons magazine 'Van zelfinzicht naar werkgeluk'.

Bestel het gratis magazine: Insights On Topic | van zelfinzicht naar werkgeluk


Philip Verzellenberg

Philip Verzellenberg is arbeids- en organisatiepsycholoog NIP. Hij werkt al jaren in verschillende rollen met en in teams en is gefascineerd door thema's als communicatie, het bereiken en stretchen van haalbare doelen met teams en het naar boven halen van verborgen potentieel. Zijn persoonlijke missie: mensen zo met zichzelf en elkaar verbinden dat ze vanuit hun eigenheid de meerwaarde van samenwerking weten te verzilveren - of liever nog: te vergulden.

Meer van deze auteur