Het Insightsmodel voor teameffectiviteit

Teamontwikkeling | How to...

04 juni 2019   

Wat kenmerkt een effectief team? Waarom past het ene team zich vlot aan veranderde omstandigheden aan en blijft het andere in oude oplossingen hangen? Het Insightsmodel voor teameffectiviteit helpt om de effectiviteit van je team te beoordelen én te vergroten.

1. Focus
2. Flow
3. Klimaat
4. Proces

Hoe effectief is jouw team ?

Het Insightsmodel voor teameffectiviteit gaat uit van 4 gebieden waarop een team moet uitblinken om een topteam te zijn. Hoe functioneert jouw team op deze gebieden? Wat gaat goed, wat kan beter en wat is er nodig om een high performance team te worden?

1. Focus

Een team met een scherpe focus:

 • heeft een duidelijke richting;
 • weet precies wat zijn missie, visie en doelstellingen zijn;
 • houdt de gewenste resultaten strak in het vizier;
 • onderneemt actie op de ‘juiste’ dingen;
 • pakt verantwoordelijkheid voor de commitments die zijn aangegaan.

Q: Wanneer hebben jij en je teamgenoten laten zien dat jullie als team een scherpe focus hadden? En wanneer ontbrak die focus?

2. Flow

Een team met een goede flow:

 • kan effectief oplossingen bedenken en problemen oplossen
 • gaat de dialoog aan
 • leert als team
 • schakelt snel op gebeurtenissen van buitenaf
 • voert veranderingen door die nodig zijn om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden

Q: Wanneer zaten of zitten jullie in een goede flow? En wanneer juist niet?

3. Klimaat

In een team waarin een positief klimaat heerst:

 • is er veel vertrouwen
 • is er onderlinge betrokkenheid en een gevoel van verbondenheid
 • zijn de teamleden in staat én bereid om lastige discussies aan te gaan
 • blijft men ook onder druk bij elkaar
 • is er zoveel respect dat men elkaar durft uit te dagen

Q: Wat zijn voorbeelden van een positief klimaat in jullie team? En wat zijn voorbeelden van een negatief klimaat?

4. Proces

Een team dat met een duidelijk proces werkt:

 • kent helder gedefinieerde rollen
 • weet precies hoe die rollen op elkaar inhaken
 • kent een duidelijk besluitvormingsproces
 • meet en bewaakt de voortgang

Q: Waar werken jullie processen goed? En waar zijn ze onduidelijk of ineffectief?

Van inzicht naar actie

Bij Insights zijn we ervan overtuigd dat een succesvolle én prettige samenwerking begint met het herkennen, waarderen en benutten van de verschillen tussen teamleden. De vier Insightskleuren helpen om die verschillen inzichtelijk te maken. Heb je bovenstaande vragen beantwoord voor je eigen team? Dan heb je een eerste stap gezet op weg naar een sterker team.

Deze inzichten kun je nu gebruiken om samen met je teamgenoten jullie volgende stappen te formuleren. Wij reiken je graag nog andere handvatten aan om je reis naar een high performance team uit te stippelen. De volgende stap? Actie!


Redactie Insights

De redacteuren van Insights zijn voortdurend op zoek naar interessante content, gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en schrijven zelf over actuele thema’s op het gebied van Learning & Development.

Meer van deze auteur